www.sundsvall.se använder kakor (cookies). Klicka OK om du godkänner att kakor lagras på din dator.   OK     Om kakor

Information tillgänglig för vidareutnyttjande, PSI-data

Här hittar du information som finns tillgänglig för vidareutnyttjande som öppna data från Sundsvalls kommun.

Direktadress till den här sidan är www.sundsvall.se/psidata, se vår utvecklingsblogg för samtliga uppdateringar gällande öppna data från Sundsvalls kommunkoncern.

Hushållsavfall

Statistik om allt hushållsavfall som slängts inom Sundsvalls kommun inklusive vilket nyckelkodsområde som varje tömning skett inom.

Förklaring av data

Datat i filerna är sorterat på följande sätt: 

Datum för tömning;Typ av fastighet;Typ av hushållsavfall;Nyckelkodsområde;Vikt (kg)

De olika typerna av fastighet i datamängden betyder:

  • Villor = Hushållsavfall från villor.
  • Hyresfastighet = Hushållsavfall från flerfamiljshus (bostadsrätter, hyreshus).
  • Verksamhetsavfall = Hushållsavfall insamlat från olika typer av verksamheter/föreningar/företag.
  • Fritidshus = Hushållsavfall från fritidshus. 

Kända brister i datamängd

De tömningar som har nyckelkodsområde "0" innebär att tömningen är gjord på en fastighet som inte går att matcha till ett nyckelkodsområde. Detta beror på hur ett avfallskärl är knytet till fastighet  och fel rättas löpande i källdatat.

Den andra bristen gäller att vissa tömningar har 0 kg eller t om ett negativt värde. Detta beror på att mätutrustningen varit felande vid tömningstillfället.

Fil Beskrivning Vilkor Format
Hushållsavfall 2011 Statistik om hushållsavfall i Sundsvalls kommun under 2011.  CC0 CSV
Hushållsavfall 2012 Statistik om hushållsavfall i Sundsvalls kommun under 2012.  CC0 CSV
Hushållsavfall 2013 Statistik om hushållsavfall i Sundsvalls kommun under 2013.  CC0 CSV
Hushållsavfall 2014 Statistik om hushållsavfall i Sundsvalls kommun under 2014. CC0
CSV
Hushållsavfall 2015 Statistik om hushållsavfall i Sundsvalls kommun under 2015 (uppdateras den 10:e varje månad). CC0
CSV

API

Allt data om hushållsavfall går även att hämta både i JSON- och CSV-format via ett så kallat API, du hittar all information om API inklusive exempel på hur det kan användas på https://mitt.sundsvall.se/api/page/dokumentation.

Infografik

Projektet eKorren - hållbar framtid i västernorrland, har baserat på denna datamängd för hushållsavfall tagit fram en serie av illustrationer, så kallad infografik

Nyckelkodsområden i Sundsvall (NYKO)

Nyckelkodsområden, eller även kallat statistikområden, är geografiska områden som används för att dela in en kommun i områden. Nyckelkodsområden är en nationell standard men det är varje kommun som sätter sina områden. Nyckelkodsområden används exempelvis till att sortera statistik per område i kommunen.

I detta dataset hittar du en lista på alla nyckelkodsområden i nivå 1 och nivå 2.

Fil Beskrivning Vilkor Format
NYKO nivå 1 Nyckelkodsområden för nivå 1, namn och id. CC0 CSV
NYKO nivå 2 Nyckelkodsområden för nivå 2, namn och id. CC0 CSV

Geodata för Nyckelkodsområden (NYKO)

I denna informationsmängd hittar du de geografiska koordinaterna för nyckelkodsområdena i nivå 1 och nivå 2.

Förklaring av data

All data kommer i formatet GeoJSON och koordinaterna är enligt standarden WGS84. Nedan följer en förklaring av dataegenskaperna i filerna:

{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[koordinat,koordinat]},"properties":{"COUNT":Antal nykoområden som är ihopslagna,"NYKO nivå":"NYKO område id"}}

Fil Beskrivning Vilkor Format
NYKO nivå 1 (WGS84) Geografiska koordinater för NYKO nivå 1. CC0

GeoJSON

NYKO nivå 2 (WGS84) Geografiska koordinater för NYKO nivå 2. CC0

GeoJSON

Nyckeltal från Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, tex SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och BRÅ, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

Nedan har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal så visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

 

 

Kontakt och mer information

kommunens utvecklingsblogg kan du löpande läsa mer kring släpp att öppna data, därigenom informerar även kommunen när nya datamängder släpps.

Om du har frågor kring öppna data från kommunen kan du kontakta:

Jari Koponen
IT-infrastrukturarkitekt
070-601 23 05
www.twitter.com/ijkop
jari.koponen@sundsvall.se 

Om PSI och öppna data