www.sundsvall.se använder kakor (cookies). Klicka OK om du godkänner att kakor lagras på din dator.   OK     Om kakor

Antagningsstatistik för gymnasieskolan

Här hittar du gymnasieskolornas preliminära antagningsstatistik och resultatet från den slutliga antagningen.

Den preliminära antagningen utgår från höstterminsbetygen och den slutliga antagningen utgår från slutbetygen. Den slutliga antagningen sker i slutet av juni.

Statistik för kommunala och fristående gymnasieskolor:

Meritvärde

För att göra betyg jämförbara kan bokstavsbetygen tilldelas ett värde - ett så kallat meritvärde. Meritvärde är summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i slutbetyget. Du kan ha högst 320 poäng i meritvärde.

Betygsvärdena för dig som går ut grundskolan våren 2013 eller senare:

  • A = 20 poäng
  • B = 17,5 poäng
  • C = 15 poäng
  • D = 12,5 poäng
  • E = 10 poäng
  • F = 0 (dvs icke godkänt)

Betygsvärdena för dig som gick ut våren 2012 eller tidigare:

  • MVG (mycket väl godkänd) = 20 poäng
  • VG (väl godkänd) = 15 poäng
  • G (godkänd) = 10 poäng

När antalet platser på ett program är färre än antalet sökande görs ett urval utifrån de sökandes meritvärden.

Kontakt

Brittinger Östman
Antagningshandläggare
Barn och utbildning
Telefon: 060-19 14 41