www.sundsvall.se använder kakor (cookies). Klicka OK om du godkänner att kakor lagras på din dator.   OK     Om kakor

Arbete, sysselsättning för dig med funktionsnedsättning

OSA (skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare) är till för att ge dig med speciella funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga möjlighet till anställning hos en offentlig arbetsgivare. Offentlig arbetsgivare är till exempel stat, kommun och landsting.

Vem kan få OSA?

Arbetsförmedlingen kan besluta om OSA för:

  • arbetslös med socialmedicinskt funktionshinder,
  • arbetslös som är berättigad till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till funktionshindrade,
  • arbetslös som på grund av långvarig och svår psykisk sjukdom inte tidigare har haft kontakt med arbetslivet eller varit borta ifrån det under längre tid.

Arbetsförmedlingen beslutar

OSA-anställningar inom kommunen samordnas av Jobbkanalen där du även kan få stöd av en coach och en företagskoordinator under din anställning. Kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen om OSA-anställning är aktuellt för dig. Det är alltid Arbetsförmedlingen som beslutar och anvisar.

Mer information

Du kan hitta mer information på Arbetsförmedlingens webbplats.

Kontakt

Eva Lindroos 
Samordnare, Jobbkanalen
Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
Telefon: 060-19 19 35