2°C SV 2 m/s
*
*

Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun

För att uppnå ett hållbart klimat ska vi använda förnyelsebara energikällor så effektivt som möjligt.

Energi- och klimatstrategi

Vi behöver använda olika förnyelsebara energikällor, som sol, vind, vatten och biobränslen. Fossila bränslen som olja, kol, naturgas och torv är inte bra. Energi- och klimatstrategin följs upp via kommunens livsmiljöbokslut.

På vägen mot målet gäller det att spara energi och använda den på bästa sätt. Att till exempel använda spillvärme och biobränslen för att värma hus. 

Kontakt

Helén Lundahl
Telefon: 060-19 49 99, 070-191 60  55

Samarbetsprojekt

Sundsvalls kommun arbetar för ett hållbart klimat i samarbete med andra kommuner och företag. Bland annat via följande samarbetsprojekt:

BioFuel Region

BioFuel Region är en regional samverkan som i första hand omfattar Västernorrland och Västerbottens län. Målet för BioFuel Region är att bli en världsledande region i omställningsprocessen till ett transportsystem baserat på cellulosabaserade biodrivmedel.

Miljölänet Västernorrland

Sundsvall deltar i Mål 1-projektet Miljölänet Västernorrland som har som mål en hållbar tillväxt.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00