www.sundsvall.se använder kakor (cookies). Klicka OK om du godkänner att kakor lagras på din dator.   OK     Om kakor
11°C NV 2 m/s

Vad händer i Nolby/Kvissleby?

Den 16 november 2014 invigdes sträckan Myre-Skönsmon. Se Trafikverkets film från invigningen. Nu fortsätter arbetet med den gamla E4:a, väg 562. Mer information om det arbetet kommer att presenteras längre fram.

Aktuella deltaljplanefrågor

Här finns information om ändrade och nya detaljplaner samt om pågående planarbete som gäller i Nolby/Kvissleby till följd av E4 Sundsvall.

Nolby trafikplats ger nya möjligheter

Området vid Nolby trafikplats kommer att utvecklas med nya verksamhetsområden. I arbetet kommer vi att ta hänsyn till vad de arkeologiska utredningarna visar och till de behov boende och verksamma uttalat. Arbetet med en ny detaljplan för Nolby industriområde kan påbörjas efter att den arkeologiska utredningen avslutats.

Information om E4 projektet i Nolby från Trafikverket.

Kontakt

Palle Sjölander
Projektledare, Sundsvalls kommun
Telefon: 070-647 14 49

Ulrika Sjöberg
Informatör, Sundsvalls kommun
Telefon: 070-190 43 50

Projektkontor och visningslokal
E4 Sundsvall
Björneborgsgatan 41
851 85 Sundsvall

Telefon: 010-123 90 50
E-post: e4sundsvall@trafikverket.se

Näringslivsbolaget

Detaljplaner
Ewa Westling
Telefon: 060-19 13 37

Helene Swang
Planeringsarkitekt
Telefon: 060-19 15 88

Gator och vägar
Madeleine Blom
Projektingenjör
Telefon: 060-19 15 37