www.sundsvall.se använder kakor (cookies). Klicka OK om du godkänner att kakor lagras på din dator.   OK     Om kakor
3°C SO 6 m/s
*
*

Vad händer i Njurunda?

Vad händer i området Njurunda och Njurundabommen i samband med E4-bygget?

Karta över området

Aktuella deltaljplanefrågor

Här finns information om ändrade och nya detaljplaner samt om pågående planarbete som gäller i Njurundabommen till följd av E4 Sundsvall.

Hotspot fördjupning Njurundabommen, foto: Stadsbyggnadskontoret
 

Fördjupad HotSpots för Njurundabommen

En fördjupad HotSpots studie togs fram 2012 för Njurundabommen inom ramen för Sundsvalls kommuns arbete med E4 projektet. Studien är en vidareutveckling och fördjupning av utredningen E4 Sundsvall, markreserver i närområden (den övergripande HotSpots-studien).

Fördjupad HotSpots Njurundabommen juni 2012 översikt

Fördjupad HotSpots Njurundabommen juni 2012

Markresurser nära E4 Sundsvall

Stadsbyggnadskontoret har kartlagt den mark som ligger i anslutning till den nya sträckningen av E4 Sundsvall. Vad används den till i dag och vilka möjligheter som finns i området.

Intressant mark nära E4 Sundsvall HoTSpots

Aktuella byggjobb och vägförbättringar

Väg 551

En ny väg, väg 551, har byggts mellan E4 och Njurundabommen. Trafikverket är ansvariga för projektet. Läs mer om arbetet med väg 551 på Trafikverkets hemsida.

Järnväg i Njurundabommen

Trafikverket har information om aktuella planer för järnvägsdragningen i Njurundabommen.

Information från Trafikverket

Information om E4 projektet i Njurunda från Trafikverket

En ny väg. 1000 nya möjligheter.

Det är många som har idéer om möjligheterna för näringslivet i samband med E4-bygget i Njurundabommen, Nolby, Kvissleby och Bredsand. Om du har idéer eller vill veta mer kan du ta kontakt med Njurundaföretagarna eller med Näringslivsbolagets företagslots.

Framtida möjligheter i Njurundabommen

För att på bästa sätt utveckla ett framtida Njurunda kopplat till E4 projektet och väg 551 sker ett nära samarbete mellan Sundsvalls kommun, näringslivet och boende i området.

Kontakt

Palle Sjölander
Projektledare, Sundsvalls kommun
Telefon: 070-647 14 49

Ulrika Sjöberg
Informatör, Sundsvalls kommun
Telefon: 070-190 43 50

Projektkontor och visningslokal
E4 Sundsvall
Björneborgsgatan 41
851 85 Sundsvall

Telefon: 010-123 90 50
E-post: e4sundsvall@trafikverket.se

Näringslivsbolaget

Mark och inlösenfrågor
Håkan Andersson
Markingenjör, Sundsvalls kommun
Telefon: 070-104 07 78

Lars Nygren
Markförhandlare, Trafikverket

Telefon: 070-319 83 70

Detaljplaner
Ewa Westling
Telefon: 060-19 13 37

Helene Swang
Planeringsarkitekt
Telefon: 060-19 15 88

Gator och vägar
Madeleine Blom
Projektingenjör
Telefon: 060-19 15 37