www.sundsvall.se använder kakor (cookies). Klicka OK om du godkänner att kakor lagras på din dator.   OK     Om kakor

Vad händer i Njurunda?

Den 16 november 2014 invigdes sträckan Myre-Skönsmon. Se Trafikverkets film från invigningen. Nu fortsätter arbetet med den gamla E4:a, väg 562. Mer information om det arbetet kommer att presenteras längre fram.

Aktuella deltaljplanefrågor

Här finns information om ändrade och nya detaljplaner samt om pågående planarbete som gäller i Njurundabommen till följd av E4 Sundsvall.

Hotspot fördjupning Njurundabommen, foto: Stadsbyggnadskontoret
 

Fördjupad HotSpots för Njurundabommen

En fördjupad HotSpots studie togs fram 2012 för Njurundabommen inom ramen för Sundsvalls kommuns arbete med E4 projektet. Studien är en vidareutveckling och fördjupning av utredningen E4 Sundsvall, markreserver i närområden (den övergripande HotSpots-studien).

Fördjupad HotSpots Njurundabommen juni 2012 översikt

Fördjupad HotSpots Njurundabommen juni 2012

Markresurser nära E4 Sundsvall

Stadsbyggnadskontoret har kartlagt den mark som ligger i anslutning till den nya sträckningen av E4 Sundsvall. Vad används den till i dag och vilka möjligheter som finns i området.

Intressant mark nära E4 Sundsvall HoTSpots

Aktuella byggjobb och vägförbättringar

Järnväg i Njurundabommen

Trafikverket har information om aktuella planer för järnvägsdragningen i Njurundabommen.

Information från Trafikverket

Information om E4 projektet i Njurunda från Trafikverket

Kontakt

Palle Sjölander
Projektledare, Sundsvalls kommun
Telefon: 070-647 14 49

Ulrika Sjöberg
Informatör, Sundsvalls kommun
Telefon: 070-190 43 50

Projektkontor och visningslokal
E4 Sundsvall
Björneborgsgatan 41
851 85 Sundsvall

Telefon: 010-123 90 50
E-post: e4sundsvall@trafikverket.se

Näringslivsbolaget

Detaljplaner
Ewa Westling
Telefon: 060-19 13 37

Helene Swang
Planeringsarkitekt
Telefon: 060-19 15 88

Gator och vägar
Madeleine Blom
Projektingenjör
Telefon: 060-19 15 37