www.sundsvall.se använder kakor (cookies). Klicka OK om du godkänner att kakor lagras på din dator.   OK     Om kakor
8°C SV 1 m/s

E4 Sundsvall

E4 Sundsvall är ett av Sveriges mest efterlängtade vägprojekt och byggs för en bättre framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö. Projektets ledord är: "En ny väg - 1000 nya möjligheter".

 

Sundsvallsbron, foto: Torbjörn Bergkvist

Sundsvallsbron, foto: Torbjörn Bergkvist

 

 Följ E4-bygget via Trafikverkets webbkameror.

Se filmen från trafiköppningen Myre till Skönsmon november 2014

Kartbild för hela E4 sträckningen

Har du frågor om E4 Sundsvall?

Besök projektets hemsida

Trafikverket - e4sundsvall 

Ring till projektkontoret

Telefonnummer till projektkontor: 010-123 90 50.

Besök Utsiktsplats Sundsvallsbron eller Visningslokalen på Björneborgsgatan 41

Från Utsiktsplats Sundsvallsbron kan du ta del av arbetet med bron över Sundsvallsfjärden. Du kan besöka Trafikverkets visningslokal som har öppet tisdagar kl. 13-18. Du kan även boka ett studiebesök vid övriga tider. Kontakta projektkontoret: 010-123 90 50. 

Prenumerera på E4 Sundsvalls nyhetsbrev

Skicka ett mejl till e4sundsvall@trafikverket.se  

Ta del av Trafikverkets nyhetsbrev om E4 projektet

Söker du dokument som rör E4-projetet?

Vi har samlat ett flertal dokument som rör E4-projektet på hemsidan. Om du saknar någon form av information kan du ta kontakt med oss. Se kontaktuppgifter på sidan.

Vad innebär E4 Sundsvall

Den nya E4-sträckningen från Myre till Skönsberg består av 20 kilometer ny E4, varav 17 kilometer motorväg, fem trafikplatser och 33 broar.

Den största bron sträcker sig över Sundsvallsfjärden och är 2109 meter lång.

2015 ska nya E4 Sundsvall vara klar att öppna för trafik.

Om broavgift 

Många ställer frågor om broavgiften för att köra över den nya Sundsvallsbron. Du kan läsa mer om broavgift på hemsidan.

Är du företagare?

Sundsvalls kommun, Näringslivsbolaget och Trafikverket har ett nära samarbete för att ta tillvara på de möjligheter som E4 Sundsvall ger regionen.  

Näringslivsbolaget hjälper dig

Är du företagare och vill dra nytta av de nya möjligheter en ny E4 ger? Tveka inte att ta kontakt med Näringslivsbolaget. Vi ger kvalificerad och kostnadsfri service till företag som vill växa och etablera sig i Sundsvall.

Entreprenader

Länk till Trafikverkets hemsida.
Entreprenader, konsulter och avslutade upphandlingar

Markresurser nära E4 Sundsvall

Stadsbyggnadskontoret har kartlagt den mark som ligger i anslutning till den nya sträckningen av E4 Sundsvall. Vad används den till i dag och vilka möjligheter som finns i området.

Intressant mark nära E4 Sundsvall

Fråga om inlösen av mark och byggnader

Mark och inlösenfrågor
Håkan Andersson
Markingenjör, Sundsvalls kommun
Telefon: 070-104 07 7
e-post: hakan.e.andersson@sundsvall.se

Lars Nygren, markförhandlare Trafikverket
telefon: 070-319 83 70
e-post: lars.a.nygren@trafikverket.se

Har du frågor om kommunens tillsyn enligt miljöbalken?

Sundsvalls miljökontor är en myndighet som kontrollerar att lagar inom svensk miljölagstiftning följs.

Vi handlägger miljöärenden till följd av arbetet med den nya E4-dragningen, till exempel anmälningar av nya krossanläggningar och massupplag. Vi har också tillsyn över Trafikverket och andra verksamhetsutövare bland annat när det gäller grumling av vattendrag och buller.

Om du har frågor som berör människors hälsa eller miljö kan du kontakta miljökontorets expedition.

Telefon: 060-19 11 90
E-post: miljonamnden@sundsvall.se

Har du frågor om dragningar av vatten- och avloppsledningar?

Kontakta MittSverige Vattens kundtjänst
Telefonnummer: 060-19 20 60
E-post: info@mittsverigevatten.se

Mer information om planerade och pågående arbeten:

MittSverige Vattens hemsida

Kontakt

Palle Sjölander
Projektledare, Sundsvalls kommun
Telefon: 070-647 14 49

Ulrika Sjöberg
Informatör, Sundsvalls kommun
Telefon: 070-190 43 50

Projektkontor och visningslokal
E4 Sundsvall
Björneborgsgatan 41
851 85 Sundsvall

Telefon: 010-123 90 50
E-post: e4sundsvall@trafikverket.se

Näringslivsbolaget

Detaljplaner
Ewa Westling
Telefon: 060-19 13 37

Helene Swang
Planeringsarkitekt
Telefon: 060-19 15 88

Gator och vägar
Madeleine Blom
Projektingenjör
Telefon: 060-19 15 37