www.sundsvall.se använder kakor (cookies). Klicka OK om du godkänner att kakor lagras på din dator.   OK     Om kakor

Startbesked

När en åtgärd kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan ska du alltid invänta ditt startbesked från byggnadsnämnden, innan du får börja din åtgärd. Det räcker allstå inte att du fått ett beviljat lov.

 I ditt bygglovsbeslut kan du läsa om vad som gäller för startbeskedet i just ditt ärende.

Vad behöver du för att få startbesked?

För att få startbesked ska du som byggherre vid det tekniska samrådet kunna visa att åtgärden uppfyller kraven i plan- och bygglagen och dess tillhörande föreskrifter.

Om det inte behövs tekniskt samråd ska byggnadsnämnden ge startbesked redan i beslutet om lov, eller snarast möjligt därefter.

Handlingar för att få startbesked

För beslut om startbesked behöver du skicka in följande handlingar (skicka till Bygglovsavdelningen, se kontaktuppgifter till höger)

 • Byggfelsförsäkring - Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd.
 • Dagvatten - redovisningar av lokalt omhändertagande av dagvatten.
 • Energiberäkningar
 • Geoteknisk utredning/PM
 • Kontrollplan
 • Ventilationsritningar
 • Grund- och stomritningar.
 • Fler handlingar kan eventuellt krävas i det enskilda fallet.

I startbeskedet ska byggnadsnämnden bland annat:

 • fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna
 • bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna
 • bestämma vilka handlingar som du ska lämna till nämnden inför beslutet om slutbesked.

Vad händer om du börjar utan startbesked?

Om du påbörjar innan du fått startbesked kan du få betala en sanktionsavgift. Avgiften är ett halvt prisbasbelopp.

Kontakt

Bygglovavdelningen
Stadsbyggnadskontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall 
Telefon: 060-19 13 11 

Telefontider:
mån-fre 8-9, 13-14
Besökstider: Boka tid.

Besöksadress
Kommunhuset, plan 4
Norrmalmsgatan 4