www.sundsvall.se använder kakor (cookies). Klicka OK om du godkänner att kakor lagras på din dator.   OK     Om kakor

Avfall och återvinning

Se var och hur du ska slänga dina hushållssopor, grovsopor och annat avfall. Få reda på vad det kostar.

Hushållsavfall, matavfallssortering, latrin och slam

Reko Sundsvall hämtar och återvinner hushållsavfall och matavfall i Sundsvalls kommun.

Återvinningscentraler och öppettider, avgifter (taxor), kompostering, källsortering, latrintunnor, turlistor för sophämtning, slamtömning, farligt avfall och annat kan du läsa om hos Reko Sundsvall.

"Blåbergstippen" är något många söker på vår sida. "Blåbergstippen" består i dag av två delar: Kretsloppsparken som är en återvinningscentral för privatpersoner och Blåbergets avfallsanläggning för företag.

Sortera ut matavfallet

Du kan sortera ditt matavfall i en brun tunna. Genom att sortera ut matavfallet från det brännbara hushållsavfallet kan vi återvinna matavfallet och göra något bättre. 

Matavfall - Andra alternativ, Reko

Om du vill kompostera ditt matavfall anmäler du detta till Miljökontoret. En kompost för trädgårdsavfall behöver du inte anmäla.

Anmälan om kompostering av hushållsavfall  

Farligt avfall

Sortera ut batterier, bilvårdsprodukter, använda sprayburkar och bekämpningsmedel och lämna dem på speciella återvinningscentraler. Läs mer hos Reko Sundsvall.

Insamling av förpackningar och tidningar

FTI AB samlar in och återvinner förpackningar och tidningar i Sverige. 

Skrotbilar

Lämna in din skrotbil gratis till en bilskrot ansluten till Refero - miljöklok bilåtervinning. Mottagningsställen i Sundsvalls närhet:

  • Sundsvalls Bildemontering
  • Svartviks Bildemontering
  • Sollefteå Bildemontering
  • Dannero Bildemontering
  • Välsta Bildemontering

Bygg- och rivningsavfall

Ska du riva en byggnad? Läs mer om rivningsanmälan och rivningslov.

Företagens avfall

Företagen kan lämna sitt verksamhetsavfall på Blåbergets avfallsanläggning eller Korstaverket. De kan även välja en annan ickekommunal entreprenör.

Återvinning, Blåbergets avfallsanlägging och Korstaverket

Företagens hushållsavfall hämtar Reko. Kontakta Reko Sundsvall för gratis hjälp och rådgivning.

Mer information om verksamhetsavfall.

Ensilageplast

Gäller det ensilageplast läs på Svensk ensilageplast retur AB var insamlingsplatserna finns och när plasten hämtas.

Kontakt

Miljökontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 11 90