www.sundsvall.se använder kakor (cookies). Klicka OK om du godkänner att kakor lagras på din dator.   OK     Om kakor

Cykelöverfart byter namn till cykelpassage

2014-09-15

Cykelpassage Sundsvalls kommun, foto: Linnea Lång SBK

Från och med den första september infördes nya regler för cykelöverfarter där alla befintliga cykelöverfarter per automatik bytte namn och numera är så kallade cykelpassager.

Vid dessa cykelpassager gäller i princip samma regler som vid tidigare cykelöverfarter. Samtidigt infördes ett nytt vägmärke och en ny vägmarkering som tillsammans heter cykelöverfart.

Nya trafikregler från och med den 1/9 2014

Vid en cykelpassage har cyklister väjningsplikt mot trafiken på korsande gata, alltså i princip samma regler som gällde för cykelöverfart tidigare. En cyklist/mopedförare som ska åka ut på en cykelpassage måste sänka hastigheten innan.

Vid en cykelöverfart däremot, kommer cykeltrafiken att tydligt prioriteras. Trafik som ska korsa cykelöverfarten har väjningsplikt mot cyklister och mopedförare som är ute på eller ska ut på cykelöverfarten.

I Sundsvall finns för närvarande inga cykelöverfarter, men kommunen kommer i samråd med polisen att i framtiden bygga cykelöverfarter på platser där cykeltrafik prioriteras.

Cykelpassage Sundsvalls kommun, foto: Linnea Lång SBK

Från och med den första september är detta ett exempel på en så kallad cykelpassage där cyklisterna har väjningsplikt mot trafiken på korsande gata. I det här fallet är cykelpassagen kombinerad med ett övergångsställe där bilister har väjningsplikt mot gående.

Hur vet cyklisten om denne kommer till en cykelöverfart eller en cykelpassage?

Cykelpassagen har endast markeringar i marken samtidigt som cykelöverfaren kommer att märkas upp med både markering och vägmärke. Vägmärket kommer att ha samma utformning och sitta på samma sätt som vid ett "vanligt" övergångsställe.

Cykelpassage_Sundsvall_märkning, foto: SBK Gatan

 

Men i och med att detta är en ny trafikregel finns det fortfarande många oklarheter kring utmärkningen som Transportstyrelsen arbetar med att klargöra. Det är också en av anledningarna till att införandet av cykelöverfarter inte sker direkt.

Trafiksäkerheten

Avsikten med de nya reglerna är att göra det säkrare, enklare och tydligare vad som gäller för cyklande och andra trafikanter.

Genomgående cykelöverfarter

I Sundsvall finns det också äldre lösningar av cykelpassager, en av dessa finns på Parkgatan, se bilden nedan. Även på dessa platser har cyklister numera väjningsplikt mot trafiken på korsande gata.

Cykelöverfart Parkgatan, foto: SBK Gatuavdelningen

Observera att informationen på denna sida endast gäller vid obevakade överfarter. Vi inväntar ytterligar information från Transportstyrelsen.

Samhällsbyggnad

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00